A San Giovanni Bianco quarant’anni dopo, 1945-1985

Tip. Fabbiani, Melegnano, 1985