Un’ancona a Serina di due pittori di Seregno

In “Bergomum”, XXIII 1929, pp. 121/122